MiCoS SOFTWARE s.r.o.

PRO ČLENY KLUBU iDEALBEL

Pro členy klubu iDEALBEL je poskytována sleva ve výši 15 % na všechny aplikace.

MiCoS Software - jednoduchá správa ICT

Evidence softwaru a hardwaru umožňuje soustavně sledovat stav počítačů a příslušenství, evidovat a spravovat licence všech typů, přidělovat chybějící licence a plánovat nákup nových. Údaje zjištěné při skenech lze doplňovat importem z dokumentů anebo ručně. Všechny důležité změny IT majetku lze nastavit v tzv. alarmech, jejichž výsledky je možné zasílat e-mailem odpovědným pracovníkům.

Automatizace procesů kontroly softwaru a hardwaru bez nutnosti obcházení počítačů a obtěžování uživatelů umožňuje kromě jiného i včasné odhalení nelegálně instalovaných a užívaných softwarových aplikací.

Co ještě u nás najdete?

Naše informační systémy pomáhají minimalizovat obchodní a právní rizika spojená s vlastnictvím a užíváním software při neustálém zvyšování produktivity koncových uživatelů.

Technická podpora a příjemné jednání je u nás samozřejmostí.

MiCoS SOFTWARE s.r.o.

Daliborova 426
70900 Ostrava

597 089 230

www.micos-sw.cz

obchod@micos-sw.cz

Produkty

Galerie

  • MiCoS SOFTWARE s.r.o.
  • MiCoS SOFTWARE s.r.o.
  • MiCoS SOFTWARE s.r.o.
  • MiCoS SOFTWARE s.r.o.